HTML

Karatnai Bodó Attila blogja

Nagyon sok félreértés és félremagyarázás van a magyarság dolgában! Jól körülhatárolható magyarellenes körök igen veszélyes vizekre tévedtek, már odáig eljutottak, hogy a magyarságot, a magyarság létét, mint "etnoszt" megkérdőjelezzék. Azt mondják és ezzel kapcsolatosan különösen a liberális sajtóorgánumokban egyre több publikáció jelenik meg, hogy "magyar az, aki magyar állampolgár. Magyar az, aki - a liberális identitás választás szabadságával élve - elhatározza, hogy etnikailag magyar." A FENÉT !

Friss topikok

Linkblog

Intellektuális demográfiai hadviselés a magyarság ellen.

2016.10.12. 09:30 de Karatna

2012. május 29., 2:40

Kedves magyar Honfitársaim!

Intellektuális demográfiai hadviselés.

A multikulturalizmus alantas stratégiája,  avagy a transz-nacionalisták demográfiai fegyverei.

Hogy minden magyar számára tudatosodjon!

Mert minden okozatnak van egy oka, hogy azután az így generált okozatok egy célirányos logikai láncolatban okként újabb okozatot eredményezzenek.

De mi ez?

A cigány etnikum az autochton magyar lakosság ellen bevetett demográfiai-biológiai taktikai fegyver, amelyet a magukat liberálisnak álcázó transznacionális politikai tényezők alkalmaznak az adott területen élő őshonos magyar, vagy rég honosult sváb, szlovák lakosság felszámolására, olyan módon, hogy ezzel megvalósítják az eredeti lakosság elleni etnocídiumot.
A cigány etnikum olyan demográfiai fegyver, hogy ahol alkalmazzák, ott az eredeti tárgyi-anyagi és épített, valamint szellemi kultúra és természeti környezet elsorvad, az ökológiai egyensúly felborul, majd megsemmisül. A személyi és magán, valamint közösségi tulajdon fogalma kiüresedik.

Eközben a háttérben meglapuló aljas politikai tényezők álnokul a "humanizmusra, toleranciára, emberi jogokra, a szegregáció mentességre" hivatkozhatnak.

Ezen politikai tényezők középtávú célja, hogy az adott geopolitikailag, gazdaságilag hasznosak ítélt földrajzi térségben fokozatos lakosságcsere következzen be.

Cél, hogy az őshonos lakosságot élet és egzisztenciális lehetőségeit leszűkítsék és demográfiailag elsorvasszák.

Ezen transznacionális politikai és gazdasági tényezők tevékenységüket szociálpolitikának és humánpolitikának álcázva és azt szegregáció elleni harcnak feltüntetve, a magyar lakosságot ősi életteréről, lakhelyéről olyan módon szorítják ki, és mezőgazdasági termőterületeit fokozatosan, -közvetve- olyan módon foglalják el, hogy a helybeli vagy oda bekötöző vagy oda tervszerűen beköltöztetett alacsonyabb tudatszintű cigány népességet további szaporodásra bátorítják. Valamint ezzel egyidejűleg különféle bürokratikus szabályozásokkal csökkentik az állam rendfenntartó szervezeteinek mozgásterét és hatékonyságát. Az önvédelemre szerveződő  és berendezkedő személyeket és csoportokat szélsőséges rasszista szervezeteknek nyilvánítják és  önvédelmi, vagyonvédelmi tevékenységüket büntető kategóriaként kezelik.

Ennek következtében a körzetben a kriminalitási mutatók megemelkednek. A magyar lakosság élet és vagyonbiztonsága rohamosan romlik, majd veszélybe kerül.

Ennek a magyarellenes etnocídiumnak a sebessége úgy növelhető, hogy a fentiekkel párhuzamosan a magyar népesség iskolarendszerét elcigányosítják.

Az erőltetett deszegregáció következményeképpen, az iskolában egyre nagyobb létszámban megjelenő gyenge értelmi képességű és viselkedési zavaros, szocializálatlan, korcsoportjaikban nemileg érettebb cigánygyerekek az oktatás színvonalát és hatékonyságát lerombolják.

A szülőképes (fertilis) magyar népesség erről a vidékről gyermekei érdekét  és testi épségét szem előtt tartva más régióba költözik. Így a helyben maradó lakosság korösszetételének arányai megváltoznak.

A helyben maradó magyar népesség elöregszik és lecsökken.

A magyar lakosság öregedésének mértékében válik egyre kiszolgáltatottabbá.

A folyamatban az elöregedő magyar népességet egyre gyorsuló ütemben felváltja a cigány etnikum.

Az etnikai arányok megváltozása a terület önkormányzatiságában is lényeges változásokat idéznek elő.

A korábbi magyar, sváb, szlovák etnikumú képviselő testületek elcigányosodnak. Ezáltal a demográfiai-etnikai változások  helyi politikai és hatalmi változásokat is eredményeznek.

Az adott térség elcigányosodik és egyre gyorsuló ütemben bekövetkezik a lakosságcsere, amelyet ebben az esetben helyesebb gyökeres etnikai átalakulásnak, illetve átalakításnak nevezni.

Az alacsony tudatszintű cigány lakosság, mivel nem rendelkezik államalkotó képességgel. Nem rendelkezik politikai és önkormányzati kultúrával. Sem társadalmi sem pedig jogi normákat nem követ. Valamint nincs az eredeti, egykori őshonos magyar lakossághoz hasonló történelmi, érzelmi kötödése az általa elfoglalt, belakott területhez, a terület szellemi és anyagi kultúrájához. Ezért a területszerzés utolsó fázisban a cigány népesség az adott területről zökkenőmentesen eltávolítható, más térségbe helyezhető át.

Ezáltal az adott vidék  gazdasági, természeti erőforrásai már könnyedén megszerezhetőek.

A transznacionális területszerzők kitűzött célja, a földrajzi, gazdasági térség, az adott országrész, majd az egész ország tényleges birtokbavétele így megvalósítható.

 

Mindig ok-okozatban kell gondolkodni!

Szüntelenül azt a kérdést feltenni, hogy a jelenleg kialakult és fenntartott helyzet kiknek,  az érdekét szolgálhatja.

Összefüggésekben kell gondolkodni.

Légy éber magyar!

Éberséget honfitársaim!

MI LEHET AZ EGYIK MEGOLDÁS?

Ezeknél a korlátoltan belátóképes és primitív ösztöneik által vezérelt hordalényeknél csak erős és elrettentő ingerekkel lehet félelmet kiváltani és visszatartó hatást ébreszteni!

Olyan ingert kell produkálni amelyre a  válasz a tartós félelem kialakulása és állandósulása, berögzülése. 

A cigányság bizonyos csoportjainak olyan alacsony az intelligencia szintje, hogy itt már csak idomításról és nem nevelésről lehet beszélni. Ezeknél a cigányoknál az elrettentéssel pavlovi reflexként kell kiváltani a félelem a rettegés érzését, hogy a garázda életmódtól visszatartsák magukat.

Pontosan úgy, ahogy ezt a veszélyes ragadózóknál teszi az állatidomár.

A jogalkotók és jogalkalmazók valamit nem értenek, vagy nem akarnak megérteni.

Pontosan azt, hogy az elítélt cigányok számára pszichés enyhítő tényező, ha a környezetük cigány bűnözőkből, sok esetben rokonokból áll.

Ennél a korlátoltan belátóképes hordaösztönű népességhányadnál ez egy igen fontos közérzet javító körülmény. Ez pedig elfogadhatatlan. a megtorló rendszerű büntetés végrehajtási gyakorlatban .

A cári Oroszországban és napjainkban is, pl. a "Fekete delfin" nevű oroszországi szigorított börtönben, és a francia angol, spanyol gyarmati büntetés végrehajtás gyakorlati kivitelezésénél azért értek el eredményeket mert a bűnelkövetők idegen környezetben és idegen etnikumú bűnelkövetők mellé, rettenetesen kemény szabályozások közé kerültek vegyesen. Nálunk meg színtiszta cigány börtönök (üdülők) vannak.

Remélem, hogy olvassák olyanok is az írásomat, akik ezek után elgondolkodnak a bérrabtartás társadalmi előnyeiről.

KÉRDEZEM!

Hol érzi magát jobban vagy rosszabbul egy cigány bűnöző?

Ott, ahol minden társa cigány vagy ott, ahol orosz, ukrán, csecsen, türkmén, kínai, arab stb. rabokkal kell vegyesen letöltenie büntetését. Az ilyen garázda cigány bűnözők a vegyes etnikai közegben, ahol megszűnik a falkakohézió, az etnikai szolidaritás, az összetartás, szinte megsemmisülnek és teljesen megtörnek.

IDÉZEM a "Fekete Delfin" Oroszország Kazahsztáni határán lévő szigorított börtön parancsnokának mondatát, " Előbb törjön le a nyelvem, minthogy ezeket embernek nevezném. A mi börtönünkből elvileg távozhatnak. De ez a temető."

ÍME!

Приговоренные в "Черный Дельфин". Фильм 1

http://truba.com/video/93598/

Приговоренные в "Черный Дельфин". Фильм 2

http://truba.com/video/93622/

Aki ezzel egyetért remélem, hogy az erre irányuló törekvéseket támogatni fogja.

Oroszország legkeményebb börtönei

MENTÁLIS ZAVAROK: http://kuruc.info/r/35/103662/

A cigánykérdés vizuális megjelenítése!

Négy generáció egy heverőn 

http://i.imgur.com/lOClC.jpg

http://i.imgur.com/QK0kD.jpg

http://i.imgur.com/Eqj4N.jpg

http://i.imgur.com/EnSJX.jpg

http://i.imgur.com/Wgff7.jpg

http://i.imgur.com/1qEYk.jpg

http://www.pixter.hu/video?id=24927

http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/sorozatgyilkosok-oltek-meg-lacit-2041867

http://i.imgur.com/04gYo.jpg

http://i.imgur.com/BfNDB.jpg

http://i.imgur.com/1U6gs.jpg

http://i.imgur.com/uYisu.jpg

http://i.imgur.com/qXeHZ.jpg

http://i.imgur.com/Tlz5G.jpg

http://i.imgur.com/X96Fd.jpg

http://i.imgur.com/uWE6p.jpg

http://i.imgur.com/u0bCZ.jpg

http://i.imgur.com/pb6ds.jpg

http://i.imgur.com/NjUjB.jpg

http://i.imgur.com/sVjGO.jpg

http://i.imgur.com/d7B5m.jpg

http://i.imgur.com/t6ZNj.jpg

http://i.imgur.com/sHRWM.jpg

http://i.imgur.com/S42fx.jpg

http://i.imgur.com/KpJNu.jpg

http://i.imgur.com/wvpd0.jpg

http://i.imgur.com/fu7fm.jpg

http://i.imgur.com/5unn5.jpg

http://i.imgur.com/GJ2XY.jpg

http://i.imgur.com/CF0IQ.jpg

http://i.imgur.com/j5DMo.jpg

http://i.imgur.com/3yyhw.jpg

http://i.imgur.com/sPdlC.jpg

http://i.imgur.com/70IlO.jpg

http://i.imgur.com/hTPYj.jpg

Garázdacigányok támadtak meg egy tűzoltó tisztet.

http://i.imgur.com/PX7AJzv.jpg

Akiknek nem számít a valóság TASZ

http://i.imgur.com/dnCnx.jpg

Orosházi vasvillás cigány.

http://i.imgur.com/3zSBP.jpg

Mérgezős cigány kurvák

http://i.imgur.com/GYZGl.jpg

Regenyei gyilkos cigányok:

http://i.imgur.com/VwRK1.jpg

Kanada nem fél kimondani

http://i.imgur.com/kqiKY.jpg

Cigányértelmiségi, aki a saját fajtáját is károsítja

http://i.imgur.com/4ZVGc.jpg

Ózdi gyilkoscigányok.

http://i.imgur.com/Bi9yq.jpg

Verpeléti késelő rablócigányok.

http://i.imgur.com/1ZOFa.jpg

Nagykónyiban is idős asszonyt gyilkoltak a többszörösen büntetett cigányok

http://i.imgur.com/bkHrWtX.jpg

Hajduhatházi cigányterror "Öregezés"

http://i.imgur.com/fLsO6TE.jpg

Pilisi cigányrabló-terrorista támadás egy kisgyermekes magyar anya háza ellen.

http://i.imgur.com/G6Vjdkc.jpg

Ópályi cigányterror a magyarság ellen.

http://i.imgur.com/OxcMl15.jpghttp://www.youtube.com/watch?v=Bct_zPqQxZ4v=Bct_zPqQxZ4

Amikor Osztolykán Ágnes  cigány politikustól cigány lop.

http://i.imgur.com/LbbYDuH.jpg

Budapest, XIII. ker, Jász utcai  darabolós cigánygyilkos.

http://i.imgur.com/rDl8Gh7.jpg

"A cigányok nagy része lop, kéreget, öl, rabol" -

még a kommunisták is ki merték mondani, amit Orbánék nem -

titkos jelentések 1952-53-ból  http://kuruc.info/r/35/103693/

DOKUMENTUM FILMEK A CIGÁNY INTEGRÁCIÓRÓL :

1/A cigány is ember??...

http://www.youtube.com/watch?v=sGN-Vr9COuA

2/A liberális média "magyaroknak nevezi a cigány embercsempészeket, akik szintén cigányokat csempésztek.

http://www.youtube.com/watch?v=_a5RM66qwRk

3/A franciák beismerték, amit a "mieink" nem mernek: "nem tudnak mit kezdeni a cigányokkal"

http://www.youtube.com/watch?v=ek39gc9GXv4

4/Magyar jövő (?)

http://www.youtube.com/watch?v=nS2y7s6Ja3Q&feature=player_embedded

5/Ezért nem szabad beengedni a boltba a falkában érkező cigányokat (cseh tapasztalatok)

http://www.youtube.com/watch?v=unEVm3KXL40&feature=player_embedded

6/Újabb cigány maffiára csaptak le Kanadában (2012-09-06)Kanadai tapasztalatok a cigányokkal.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dOypvyFqYTw#!

7/Brutális cigánybűnözők vertek össze, majd rabolták ki az otthonában alvó férfit

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CO-CVkwscMM#!

8/Így "vásárolnak" a cigányok egy kalocsai gyógyszertárban

http://www.youtube.com/watch?v=pbU1ijquRe0

9/Cigány integrációs eredmények - Romská bitka (Gipsy fight)

 http://www.youtube.com/watch?v=pRD3at4XGp0

10/Udvarra sz@rás - integrációs gyakorlatokat végeznek a felvidéki cigányok (18+)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7wOd5ZTsPqg#! 

11/Brutális tanárverés - Szétverték a fejét a cigányok - nem ismerik a tisztelet szó jelentését sem.http://www.youtube.com/watch?v=HJqqq_tUoBQ

12/Biciklisekre vadászik Kolozsvár közelében egy cigány horda - most idős külföldieket támadtak meg.

http://www.youtube.com/watch?v=aacQgiZLwA8

13/"150 rablógyilkosságból 142-nél találtak cigány elkövetőket" - Volner vitája az újságíró piócákkal

 http://www.youtube.com/watch?v=28wW5KdY8_Q

14/A cigánybűnöző családjának nem tetszett az előállítás.

http://www.youtube.com/watch?v=DmG-rfLhXSo

15/A biciklije miatt verték agyon a tulajdonost a brutális cigánybűnözők (2012-09-19)

http://www.youtube.com/watch?v=V3_xgLbMKrg

16/Egy magyar hang az Avasról: tüntetés helyett inkább a szemetük felszedésével kellene foglalkozniuk

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CJf8wOZ1PqA#!

17/Megerőszakolta saját húgát és anyjával is közösült a cigány (2010.08.09.)

http://www.youtube.com/watch?v=ni8rqHTfjDs

18/Megkezdődött az évekig fiaival fajtalankodó cigány büntetőpere (2012-09-26)

 http://www.youtube.com/watch?v=7IH6mrIG-6c

19/ Cigányterror Kisnánán is - lopnak, rabolnak, gyilkolnak. (A héten Kisnánán gyilkoltak meg a cigányok egy idős asszonyt.)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rgy3dRP8QoE#!

20/.Cigányok tejet lopnak.

http://www.youtube.com/watch?v=IzsmcmQRuJQ

21/Így száll le a metróról a többszörösen visszaeső bűnöző telefonrabló cigány.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iSM16gjd90w

http://www.youtube.com/watch?v=jKBzcQdtSQo&feature=player_embedded#!

22/"Dolgozni kéne, nem bűnözni!" - Szívmelengető felvétel a hatvani cigány drogdílerek begyűjtéséről. Drogdíler cigánybűnözők elfogása Hatvanban (2012-11-24)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Tav2R6gV4dQ

23/Csak pénzért nyomoznának a sünök a cigánybűnözők után - Cegléden a helyzet változatlan.

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GKBxL2WDCZo#!

24/ Cigány-parazitizmus, avagy Kanadának  is elege a van a cigányokból. " A legrosszabb emberek."

http://www.youtube.com/watch?v=Cz1wtD_-P5Q

25/ Nagykónyiban háromezer forintért és két fülbevalóért gyilkoltak a cigányok (2013-01-30)

http://www.youtube.com/watch?v=3Li2DxHgwjg

További részletek: http://kuruc.info/r/34/104475/#ixzz2DBqIGbOD

26/ A cigány - magyar együttélés - Pesty Fekete Doboz - 2012. 03. 07.

 http://vimeo.com/39079211

27/ Hajduhadházi cigányterror. http://i.imgur.com/fLsO6TE.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=DGSZGVc7Ykk

28/ Cigány "barátság"

http://www.youtube.com/watch?v=n0p-cbyL4qo

29/Romániai cigányok segítenek a londoniaknak megérteni a Jobbik sikerét

A BBC videója az észak-nyugat londoni futballpályát törvénytelenül elfoglaló
"hajléktalan romániaiakról":
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DKqweO7ac9E#!

További részletek: http://kuruc.info/r/35/113563/#ixzz2W0otSPgE

 

C I G Á N Y B Ű N Ö Z É S 

-->

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://magyarsagunk.blog.hu/api/trackback/id/tr4311798243

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.