HTML

Karatnai Bodó Attila blogja

Nagyon sok félreértés és félremagyarázás van a magyarság dolgában! Jól körülhatárolható magyarellenes körök igen veszélyes vizekre tévedtek, már odáig eljutottak, hogy a magyarságot, a magyarság létét, mint "etnoszt" megkérdőjelezzék. Azt mondják és ezzel kapcsolatosan különösen a liberális sajtóorgánumokban egyre több publikáció jelenik meg, hogy "magyar az, aki magyar állampolgár. Magyar az, aki - a liberális identitás választás szabadságával élve - elhatározza, hogy etnikailag magyar." A FENÉT !

Friss topikok

Linkblog

21. századi Héber szövetség.

2016.11.07. 12:11 de Karatna

MI ENNEK AZ ALAPJA? A legenda szerinti Noé legidősebb fia SÉM volt, a SEMITÁK/SZEMITÁK ősatyja. SÉM egyik fiát HÉBER-nek hívták . Ennek a HÉBERNEK egyik leszármazottja JOKTÁN volt, a másik nyolcad ízigleni leszármazottja pedig ÁBRAHÁM. TEHÁT: JOKTAN leszármazottai a JOKTANIDÁK, a joktanida-…

Szólj hozzá!

LE AZ INTEGRÁLT OKTATÁSSAL!

2016.11.07. 12:11 de Karatna

LE AZ INTEGRÁLT OKTATÁSSAL! Az integrált oktatás átkozott csapás a magyar oktatás színvonalára, gyermekeink jövőjére, tehetségük kibontakoztatására. AZ INTEGRÁLT OKTATÁST ADY ENDRE A magyar ugaron című versének utolsó versszaka írja le tökéletesen, "Csönd van. A dudva, a muhar, A gaz lehúz, altat,…

Szólj hozzá!

Karatnai Bodók és a Könczei családok 18. századi vallásháborúja. Karatnai reformátusgyűlekezet születése.

2016.11.07. 00:12 de Karatna

A Bodó (és a Kun) família panasza megjárta az összes egyházi fórumot: Az Méltoságos Deputatus Consistorialis Urakhoz, és az nemes Erdellyi és Partiumhéli Reforjmata] Eccl[ézsi]ak[na]k erdemes és hűséges Superintendensihez ugy a G[ene]ralis Szent Synodushoz eő Nagyságokhoz és eő k[e]gy[e]lmekhez mint…

Szólj hozzá!