HTML

Karatnai Bodó Attila blogja

Nagyon sok félreértés és félremagyarázás van a magyarság dolgában! Jól körülhatárolható magyarellenes körök igen veszélyes vizekre tévedtek, már odáig eljutottak, hogy a magyarságot, a magyarság létét, mint "etnoszt" megkérdőjelezzék. Azt mondják és ezzel kapcsolatosan különösen a liberális sajtóorgánumokban egyre több publikáció jelenik meg, hogy "magyar az, aki magyar állampolgár. Magyar az, aki - a liberális identitás választás szabadságával élve - elhatározza, hogy etnikailag magyar." A FENÉT !

Friss topikok

Linkblog

A FACEBOOK KONTROLL FOKOZÓDIK!

2017.10.02. 09:24 de Karatna

Most a 21. században, azok, akik korábban a levélposták, kiadványok cenzúráját szervezték, most tevékenységüket a facebookon folytatják. Mindig ugyanazok, mindig ugyanaz az eredet és érdekközösség, amelyik, mint vörös vonal húzódik végig az emberiség történelmén.

Most mecénásuk és mentoruk Soros György!

MIÉRT TILTOTTA LE A FACEBOOK BODÓ Karatnai-Alsórorjai Attila bejegyzéseit?bodo_alsororjai.jpg 

facebook_cenzura-5.jpg

 

 

MIÉRT TILTOTTA LE A FACEBOOK Paniti Bodó Attila János bejegyzéseit?

Itt a szöveg. Döntse el a kedves olvasó, hogy áll a vélemény nyilvánítás szabadsága a 21. században. Baruch Spinoza 1675 tájékán mondta, az ismert szefárd zsidó bölcs;  "Szabad ország az, ahol azt gondolok, amit akarok és azt mondom, amit gondoltam"   SPINOZA  eredetközösségbeli hitsorsosai ezt nem így gondolják.

ÍME;

Eltávolítottunk valamit, amit közzétettél

Úgy tűnik, hogy ezek a bejegyzések sértik a közösségi alapelveinket.

Attila János Paniti-Bodó

Attila János Paniti-Bodó

Magyarország a teljes demokrácia Paradicsoma! De csak addig, ameddig "ezek" 1919. és 1947-1989 után megint nem kaparintják meg a hatalmat . Mert akkor ismét annak a népnek a bosszúszomjas diktátorai lesznek, ahol hatalomra kerülnek. (Attila Karatnai Bodó)

Attila János Paniti-Bodó

"A mindenre kiterjedő forradalom végső célja a hatalom megragadása. Forradalom a forradalomért!" JIRMIJAHU nagy próféta intő szavai a galutban élő zsidósághoz, amely megtalálható Jeremiás könyve 29. fejezet 7. mondatánál "וְדִרְשׁוּ אֶת-שְׁלוֹם הָעִיר, אֲשֶׁר הִגְלֵיתִי אֶתְכֶם שָׁמָּה, וְהִתְפַּלְלוּ בַעֲדָהּ, אֶל-יְהוָה: כִּי בִשְׁלוֹמָהּ, יִהְיֶה לָכֶם שָׁלוֹם. " Ez fonetikusan héber nyelven így hangzik: (Askenázi) "V’Dirsu Esz Solajm hoir aser higlészi eszhem somo vöhiszpállu báádo el - Adonaj ki bislajmo jihje lohem solajm". (szefárd) V'darsu et salom hair aser higleti etchem sama v'hitpallelu baado el - Adonaj ki beslomo jihijelachem salom." Vagyis magyarul: "És keressétek azon város békéjét, ahova számkivettettelek és imádkozzatok érte az Örökkévalóhoz; mert az ő békéjében lesz számotokra is béke.” Vagy más fordításban: "És igyekezzetek a városnak jólétén, a melybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak; mert annak jóléte lesz a ti jólétetek."

 • A CEU jelenség margójára.

  Soros/Schwarcz György egykori budapesti, újlipótvárosi halachikus zsidóként szembe megy a tradicionális konzervatív, nacionalista, ha úgy tetszik cionista zsidó világlátással.
  Kijelenthetem, hogy Soros György a zsidóság legnagyobb ellensége.
  Igaz Jirmijahu nagy próféta a zsidóságnak címzett dorgálásában arra figyelmezteti a zsidókat, hogy " rombolóid és pusztítóid közületek valók". Nos ilyen romboló Soros/Schwarcz György is!

  EZÚTON arra kérem zsidó honfitársaimat, hogy a Pesach-i nagytakarítás során pucolják ki lelkükből a destruktivitást és az anarcho-liberalizmus, libertariánizmus mocskát.
  Moloch elfajzott ivadékával Soros Györggyel ellentétben
  mit üzen ennek a transznacionális kozmopolita és multi-kultúralista CEU társulatnak, Zeev Jabotinsky kiemelkedő nacionalista zsidó társadalomtudós és pragmatikus társadalomszervező, író, az izraeli “Zeev Jabotinsky Institute In Israel névadója.
  ” A nacionalizmus mindenekfelett álló érték.
  Nincs a nemzetnél, a hazánál magasabb ,rendű érték, nincs olyan istenség e világegyetemben, amelynek kedvéért fel kellene áldoznunk e két legdrágább kincset”.
  Jaboninsky ehhez még azt is hozzáfűzi, hogy “a társadalmi béke záloga, ha az etnikum lefedi a nemzet fogalmát”. Az “abszolút nemzet” ideáltípusát abban látta, ha a nemzet , azonos etnikai, történelmi eredetközösségből származó népességből áll és időtlen idők óta ugyanazon a földarabon él. Ott ahol kultúrája, államisága kialakult. Tehát őshonos és nem rendelkezik olyan más etnikumú kisebbséggel, amely gyengíti a nemzeti kohézióját, és idegen kulturális etnikai zárványként gyengíti az őshonos etnikai eredetközösség tradícióját, értékrendjét. Valamint a nemzet eredeti nemzeti nyelvét beszéli , eredeti írását használja és nem azt, amit egy másik etnikumtól átvett. Jabotinsky, mindezen kiváló gondolatokat azzal koronázza meg, hogy kijelenti, hogy ” Egy nemzet lényegét azonban, sajátos jellegének alfáját és omegáját specifikus fizikai minősége, etnikai összetétele alkotja!”.
  (Jabotinsky végrendelete Jeruzsálem -Tel Aviv, 1947. Ktavim,9 kötet,110. oldal) Ide, ebbe a gondolatmenetbe semmiféle idegen etnikai migráció nem fér bele!
  Mit mondott JABOTINSKY?
  " A TÁRSADALMI BÉKE ZÁLOGA, HA AZ ETNIKUM LEFEDI A NEMZET FOGALMÁT."
  T E H Á T:
  Minden olyan etnikum, amelynek eredettudata, történelemtudata, etno- szociokultúrája, —mint egykoron honosodott kisebbség— eltér a többségi államalapító etnikumétól, azzal semmiféle etnogenezisbeli közössége nem volt, az ilyen csak gyengíti a nemzeti kohéziót, csökkenti a társadalmon belüli bizalmi indexet. Különösen ez akkor válik kritikussá, ha a kisebbséget alkotó etnikumoknak egyébkén van saját nemzetállama. Lehet egyéneket kiemelni példaként, de az itt előadott megállapítást a történelem folyamatosan bizonyította és bizonyítja.
  VAGYIS!
  Ha a cionista zsidó társadalomtudósok nyomán kimondjuk azt, hogy a "társadalmi béke záloga, ha az etnikum lefedi a nemzet fogalmát", akkor ennek az ellenkezője is igaz!
  Vagyis akkor a nemzeti békétlenség és egyet nem értés, valamint megosztottság "záloga", ha a nemzet különféle etnikai csoportokból és eredetközösségekből áll. Vagyis multikulturális, multi-etnikus és alacsony a társadalmon belüli —ember és ember közötti — bizalmi index.
  TEHÁT, ha a nemzet korábban olyan egységes eredetközösségből állt, ahol az etnikum lefedte a nemzet fogalmát, akkor azt különféle politikai manőverekkel, technikákkal fel kell bontani,és betelepítésekkel, bevándoroltatásokkal szétzülleszteni.
  NOS EZEN MUNKÁLKODIK SOROS GYÖRGY!
  http://i.imgur.com/2wtLPLP.jpg
  Az ilyen módon keltett társadalmi káosz bizonyos érdekközösségeknek jövedelmező!
  http://i.imgur.com/w6dlqyQ.jpg
  Ezt a romboló szándékot kell közös erővel és nagy elszántsággal gyökerestől kitépni
 • Dianne Feinstein zsidó nő! Ezek sehol nem nyugszanak ahelyett, hogy végre visszaköltöznének saját zsidó nemzetállamukba Izrael, demokratikus zsidó nemzetállamba, amelyért minden reggel fohászkodnak, hogy oda visszatérítésnek, tehát ehelyett minden létező helyen keverik a szart és mindenbe belepofáznak!
  Amikor egyesületi vezető voltam az én véremet s egy ilyen vén judeo-ribanc szívogatta és állandóan ellenem konspirált. Azóta már szétporladt a Gyehenna tüzében MOLOCH oltárán.

Attila János Paniti-Bodó

TISZTELT HÖLGYEIM és URAIM! Illene ismerni egy transznacionális történelmi etnikai, vallási ereded és sorsközösség szétszórtságban (1948. ,május 14-től önként, saját felelősségre vállalt) megnyilvánuló frusztrált, nonkonformista, már-már nyíltan destruktív libertariánus lelkivilágát! A liberálissá, valójában destruktív libertariánussá átvedlett zsidóság önmaga ellen irányuló, de saját maga által generált önutáltatása, mélyről fakadó és ösztön-vezérelt. Olyan megnyilvánulás, amelyre már a híres nagy próféta Jesájáhu is felfigyelt, amikor azt mondotta ZSIDÓSÁG fele címzett, - az Örökkévaló Isten által sugallt- dorgálásban, hogy "Rombolóid és pusztítóid közületek valók". Tehát napirendre kell térnünk afelett a tény felett, hogy a ZSIDÓK ösztönükből fakadóan provokálnak és utáltatják meg magukat, hogy ezáltal az általuk ilyen módon gerjesztett állapotban folyamatosan és erre a szerepre fixálódva játszhassák el és élhessék át az "üldözöttek" szerepét. Ez már-már egy fiziológiás szükségletük. Olyan, amelyet csupán ezekkel a technikákkal lehet fenntartani. Ezt kellene végre, mint társadalmi anómiát, egy népesség devianciájaként végre megérteni és kezelni!

Attila János Paniti-Bodó

"Magyar származású tőzsdespekuláns" Fejezzék be ezt az ostoba alap nélküli megfogalmazást! " magyar származású ". NEM MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ!. SOROS , azaz Schwarc György zsidó származású, a zsidó etnikai és történelmi eredet és sorsközösség tagja. Halachikus zsidó, vagyis az anyja, sőt az apja és az összes felmenője zsidó, aki Magyarországon, a magyarországi zsidó diaszpórában, (galutban) a főváros zsidó városnegyedében, az Újlipótvárosban született (Pozsonyi út). TEHÁT nem magyar! Csupán magyarországi születésű! A magyar "etnosz", GENS UNGARORUM legfőbb ismérve, nem csupán a magyar nyelv használata. A nyelv az identítás igen fontos attribútuma, de nem az alapja! MI AZ ALAP? Az a legfőbb szubjektív kritérium , amelyben a magyarság etnikai eredetközösségének lelkünk mélyéből fakadó csoporttudata a leszármazás fonalán a magyarság közös kollektív tudatalattijában van számon tartva. A magyar népi együvé tartozás tudati tényezői közül, a közös származás tudatának, a magyar felmenők, a magyar ősök évszázados, évezredes történelmi sorsközösségének és genealógiai szerves kapcsolatrendszerének van a legnagyobb jelentősége. Ebbe pedig a " SOROS-félék" nem tartoznak bele. MIELŐTT MÉG VALAKI FELSZISSZENNE! Minősítené az itt közreadott véleményemet; az , hogy Kik vagyunk mi magyarok? Honnan jöttünk? Hogyan és mi módon tartozunk össze? Kérdések és szempontok, nem csupán a zsidóságnál állnak fenn, és nem csupán ott kritériumai az etnikai és a zsidó eredetközösség, sorsközösségbeli, vallási meghatározásnak. Ha a zsidóságnak megadatott az a joga, hogy saját etnocentrikus kiválasztottsági tudatára épülő teremtésmítosza által, és saját vallási irodalmát alapul véve, a Tóra, Tanach, Talmud a Sulchán Áruch és a halachikus rabbinikus törvények, valamint az ortodox rabbinátus rendelkezései által meghatározza saját etnikai, etno-genetikai, vallási, sorsközösségbeli mibenlétét, vagyis azt, hogy ki a zsidó, akkor bizony a magyarságnak is joga van ahhoz, hogy saját magát, saját etnikai mibenlétét, annak etnikai, etno-genetikai, történelmi, szellemi és anyagi kultúrája alapján szintén meghatározza!

 • Felmerül a kérdés, hogy eleve mit keresnek itt ezek a sémita-arab iszlamista tetvek? Miért nem mennek a saját rasszbeli fajtájukhoz, hogy ott együtt nyugodtan hajlonghassanak Allah előtt?
  Ezt a csőcseléket annak idején Martell Károly már kihajította Európából.
  Csak vissza-vissza pofátlankodnak, hogy beleüljenek abba a civilizációba, amelyet saját hazájukban, a maguk primitív "lényegüknél" fogva soha nem tudtak megvalósítani. Ezt meg kell és meg is fogják az európai népei akadályozni!
  http://i.imgur.com/XmQ29T3.jpg

Attila János Paniti-Bodó

Franciaországot elárasztotta a harmadik világ és egykori saját gyarmatainak értéktelen túlszaporodott, korlátoltan belátóképes sémita- arab és afrikai nigger iszlamista csőcseléke. Soha, egyetlen idegen etnikumú, az egykori gyarmatotokról származó, nem francia személyt nem lett volna szabad Franciaországba beereszteni. Ezekben az etnikumokban az évszázados, többgenerációs gyarmati sors genetikailag kódolt gyűlöletet táplál ösztöneikben a fehér, keresztény európaiak iránt. Ezeket soha nem lehet és nem is szabad integrálni, mert mindig és egyre veszélyesebb etnikai időzített bombát jelentenek az európai népek és európai civilizáció alatt. Ezt a népességhányadot kivétel nélkül deportálni kell egykori saját élőhelyére és etnikai eredetközössége szerinti földrajzi övezetbe. http://i.imgur.com/pNlAgjo.jpg

Attila János Paniti-Bodó

http://i.imgur.com/khCd3id.jpg

Attila János Paniti-Bodó

Bozóki ( Nem a törzsökös nemes Bozóky családból) Egy adott etnikai eredet-és sorsközösség maximum 80 ezer fős tábora még nem Budapest lakossága. Tudniillik Budapestet nem Judapestnek hívják! (Egyesek szeretnék) Magyarország a teljes demokrácia Paradicsoma! De csak addig, ameddig "ezek" nem kaparintják meg a hatalmat 1919. és 1947.-1989. után megint. Mert akkor ismét annak a népnek a bosszúszomjas diktátorai lesznek, ahol hatalomra kerülnek. Ezek akkor ordítoznak diktatúráról, amikor nem ők lehetnek annank a népnek a diktátorai, ahol felmenőik egykoron megtelepedtek.

 

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://magyarsagunk.blog.hu/api/trackback/id/tr6312918015

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.