HTML

Karatnai Bodó Attila blogja

Nagyon sok félreértés és félremagyarázás van a magyarság dolgában! Jól körülhatárolható magyarellenes körök igen veszélyes vizekre tévedtek, már odáig eljutottak, hogy a magyarságot, a magyarság létét, mint "etnoszt" megkérdőjelezzék. Azt mondják és ezzel kapcsolatosan különösen a liberális sajtóorgánumokban egyre több publikáció jelenik meg, hogy "magyar az, aki magyar állampolgár. Magyar az, aki - a liberális identitás választás szabadságával élve - elhatározza, hogy etnikailag magyar." A FENÉT !

Friss topikok

Linkblog

A frusztrált magyarországi zsidó és gondolatok a judaizmusról.

2017.12.01. 08:46 de Karatna

A frusztrált magyarországi zsidó és gondolatok a judaizmusról.Nem kell ezeket a dolgokat feszegetni, inkább csöndbe kellene maradni. Nektek is azt kellene hirdetni "ORA ET LABORA" és nem térben és időben eltéved Zelóta módjára, nonkonfornista ösztönöktől áthatva, más etnikum nemzeti szellemét tépázni, demoralizálni, destruktív módon mindennek nekifeszülni, ami nem rólatok szól!
Ti konjunktúra és magyargyűlölő kriptozsidók!
Magyarországi judeobolsevik családi gyökerű, liberálisokká átvedlett zsidók!

HALLJÁTOK MEG VÉGRE Jeremiás/ Yirməyāhū nagy próféta könyvének 29. fejezet 7. mondatát, illetve figyelmeztetését! Amely ekképpen hangzik héberül: "V’Dirsu Esz Solajm hoir aser higlészi eszhem somo vöhiszpállu báádo el - Adonaj ki bislajmo jihje lohem solajm."

vagyis magyarul: " (magyar fordításban)

"És keressétek azon város békéjét, ahova számkivettettelek és imádkozzatok érte az Örökkévalóhoz; mert az ő békéjében lesz számotokra is béke.”

HA  pedig MÉGSEM BÍRTOK MAGATOKKAL, AKKOR ALIYÁZZATOK!

MIT IS MONDOTT  A KIVÁLÓ CIONISTA, Asher Zvi Hirsch Ginsberg (1856. Augustus 18–1927. Január 2), avagy, Ahad Ha'am, írói álnevén,"Egy a népből"? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahad_Ha%27am

Pontosan kifejtette, hogy a zsidóság a saját nemzeti szellemének, ha úgy tetszik egészséges nacionalizmusának megélésére saját állama nyújthatja a leghitelesebb, de egyben legbiztonságosabb környezetet. (Nationalism And The Jewish Ethic: Basic Writings Of Ahad Ha'am. New Jork,1962. 74-75 oldal.) http://www.amazon.com/Nationalism-And-The-Jewish-Ethic/dp/1258035340
Eliezer Ben Yehuda (1858-1922) http://en.wikipedia.org/wiki/Eliezer_Ben-Yehuda,

Így szólítja meg a zsidóságot: "A nemzet csak saját talaján élhet meg, csak ez a talaj élesztheti újjá, csak ez hozhat olyan nagyszerű gyümölcsöt, amilyet a múltban termett".

"A letter to the Editor of Hashahar",in The Zionist Idea: A Historical Analysis and Reader

(New York, 1969. 165 oldal.  http://www.questia.com/library/1977068/the-zionist-idea-a-historical-analysis-and-reader

Most nézzük a kényesebb területeket!
A Judaizmus elsőként tesz definitíve különbséget etnikum és etnikum között.
A zsidó etnikumot kiemeli a többi  etnikum közül és kiválasztottsággal és küldetéstudattal övezi fel, és rendeli más etnikumok fölé, hogy azokat irányítsa és vezesse. A zsidók gondolatvilágában lassan az egész történelem a zsidó nép megszabadulásának és felemelkedésének rendeződött alá, "így a világfolyamat egész képzelt tartalma az lett: miként teremtette meg az isten az embert, hogy az őt dicsőítse, miként szegte meg a ember (és sajátosan éppen Jahve választott népe, a zsidó) újra meg újra ezt a parancsot, amivel magára vonta isten haragját és bosszúját, mindaddig, míg

maga az isten nyújt majd segítséget a végső szabaduláshoz." idézet: Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás, Gondolat kiadó Budapest 1984. 470 oldal.(Die fünf Weltreligionen“ von Helmuth von Glasenapp), http://de.wikipedia.org/wiki/Helmuth_von_Glasenapp , http://www.buecher.de/shop/buecher/die-fuenf-weltreligionen-sonderausgabe/glasenapp-helmuth-von/products_products/detail/prod_id/14258556/


A judaizmusban az egész világ eseménytörténete egy kiválasztott etnikum, a zsidó etnikum sorstörténetének függvénye lesz. A judaizmust pontosan ezért lehet az etno-centrikus és etno-soviniszta jellege által a "faji", pontosabban etnikai kiválasztottságra épülő eltorzított német nemzetiszocializmus vallásideológiai előképének tekinteni.

Vagyis a német, germán etno-centrikus, etno-soviniszta nemzetiszocializmus, mint negatív, germanizált, plagizált judaizmusként is leírható. Tehát a német etnosoviniszta, nemzetiszocialista ideológia, a zsidó kiválasztottságra és küldetéstudatra épülő judaizmus német átirata.
ÍME EGY AUTENTIKUS NYILATKOZÓ ortodox zsidó vallási vezető :http://i.imgur.com/bZlRFZK.jpg

A BOLSEVIZMUS ÉS NÁCIZMUS.
AZ ELTORZÍTOTT JUDAIZMUS KÉTPETÉJŰ IKERPÁRJA.
Miért?
A judaizmus volt a marxizmus eszmetörténeti alapja, amelyik megteremtette a szovjet internacionalista szocializmust, amelynek a németországi nemzetiszocializmus vált egyik alternatívájává.
Ezért az askenázi származású, szláv területeken élő jiddis nyelvet beszélő zsidók, miután kiléptek a hagyományos zsidó KEHILÁKBÓL (zsidó közösségekből) bolsevizmus szellemi táplálói és hirdetői voltak. A judeo-bolsevizmus,mint a judaizmus egy tragikus zsákutcája, a későbbi politikai antiszemitizmus generálója lett. A judaizmus és a 19. századi korai cionizmus társadalomszervezési elméletei nélkül, sem Marx, sem pedig Hitler nem tudta volna kidolgozni társadalomelméletét.
A bolsevizmusba torkoló szocializmus-internacionalizmus eszméje a 19. századi elvetélt oroszországi HÁSZKÁLÁ-ból, a zsidó felvilágosodás szellemi derivátumaként jelent meg. Ezért a zsidók a bolsevizmus bírálatát burkolt antiszemitizmusnak tekintik. Ezért is akarnak éles határt húzni a bolsevizmus, és a szintén baloldali nácizmus, azaz a német nemzetiszocialista munkáspárt ideológiája közé.
Tökéletesen kifejezi a dolgok lényegét, ha azt állítom, hogy:
A nácizmus a német etnosovinizmus bolsevizmusa,
a bolsevizmus pedig a zsidó etnosovinizmus nácizmusa!

Mivel bizonyítható ez az állítás?
A"nemzetiszocialista" elnevezés Hapoel Hazair cionista munkáspártjától származott, amely először hivatkozott a "volkssozialismus"-ra. A tulajdonképpeni náci ideológiát pedig, még jóval Hitler előtt, a cionista Viktor Chaim Arlosoroff fogalmazta meg, a Zsidó Nemzetiszocialista Párt számára készített manifesztumában, amely a "zsidó nemzetiszocializmus" /Der Jüdische Volkssozialismus/ cím alatt jelent meg.
Berlinben 1919-ben. Chaim Arlosoroff ezen művében gyakorlatilag leírta a teljes „hitleri ideológiát”, így többek között a bolsevista ellenségkép is bemutatásra került.

"A nemzeti eszme az egyetlen, amely lehetővé teszi a nemzetek közötti ligát. A kozmopolita szocializmus a bolsevizmus időleges sikere ellenére is kapitulálni kénytelen"

CÁFOLJON, HA TUD!
http://i.imgur.com/YUrFMnf.jpg
http://i.imgur.com/Fxu5GCD.jpg
http://i.imgur.com/jw72VdY.jpg
http://i.imgur.com/nXTxFps.jpg


Kedves Olvasó!

"A magyarországi zsidóság jelentős része levált a tradicionális zsidó
kultúráról, de az őt körülvevő magyar nemzeti szellemmel nem tudott
maradéktalanul azonosulni. Azon egyszerű oknál fogva, mivel ez a
nemzeti szellem nem az övé. Ez érthető! Hiszen a zsidóság történelmi sorsközösségének történelemtudata, –így a Magyarországon élő
zsidóság történelemtudata is– egyedi és egészen más történelmi, kulturális
gyökerekkel rendelkezik, mint a körülötte élő magyarságé."

Gyakran felteszik a kérdést, mit kell és hogyan  kell értelmezni a ; "magyar szellemet ?".
https://de.wikipedia.org/wiki/Volksgeist
Pontosan azt értem, amit Herder és Hegel a " VOLSGEIST" (nemzeti szellem) alatt ért. Ez pedig nem valami misztikus és irracionális dolog. Hanem olyan sajátos minőségek összessége, amely egy-egy embercsoportot, egy adott emberi eredet és sorsközösséget megkülönböztet egy másik embercsoporttól, egy másik emberi eredet és sorsközösségtől. A magyart a zsidótól, a norvégot a japántól, a perzsát az írtől, stb.
TEHÁT, bármelyik embercsoport történelmi alkotóerejének közös szellemi gyökereiről van szó.
Megragadom az alkalmat, hogy idézzek, Nachman HaKohen Krochmaltól
https://en.wikipedia.org/wiki/Nachman_Krochmal német nyelven író kiemelkedő zsidó filozófustól, aki szintén azon a véleményen volt, hogy minden egyes etnikumnak, entitásnak van kizárólag rá jellemző "kódja". Olyan egyedi jellegzetesség, amely minden intézményére és kulturális kifejezési formájára jellemző. Jellemző a magyarra és jellemző a zsidóra is.

" Az egyedi szellemhez hasonlóan a nemzet szellemét is sajátos jegyek jellemzik. Minden egyes entitás esetén, s minden cselekedetében kivehetjük e jegyeket. Egy nemzetet mindig megkülönböztethetünk, elválaszthatatlanunk a többitől: a művészetben, és a mesterségekben, a szokásokban és a törvényekben, az oktatásban, és a gyermekek nevelésében, az istenről való tudásban és a vallási szertartásokban, minden békében és háborúban elkövetett tettében, minden korszakában és hanyatlásában. Ugyanakkor az is igaz, hogy néha nem könnyű - sok ismeretet igényel - e szellemi jelenségek viszonyának, értékének és kapcsolatainak feltárása."
(Nachman HaKohen Krochmal " Moreh Newuchei" Ha-Yman" , in Kitvei Krocmal, szerk. S Rawodowicz (London, 1961), 35.)
Lásd itt:
http://www.abebooks.com/Nachman-Krochmals-Werke-Kitvei-Rabbi-Krochmal/14156027697/bd

Szólj hozzá!

Címkék: attila nacionalizmus bodó hazugságok isráel mesümed Soros György Bodó de Karatna etnicídium-a-magyarság.ellen Liberálfasizmus Karatnai és altorjai Bodó Cionoizmus

A bejegyzés trackback címe:

https://magyarsagunk.blog.hu/api/trackback/id/tr3613408069

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.